ang puso

LP : Puso

ang puso

Ipagpaumanhin po ninyo kung nahuli ang aking lahok sa linggong ito sapagkat hinintay pa talaga ni “Pooh” ang kanyang mga kaibigan upang panoorin ang kakaibang mga puso na nagsilitaw.. ngunit malungkot siyang pinagmasdan ang mga puso dahil wala ni isa sa kanyang mga kaibigan ang sumama sa kanya….

Advertisements